Výzkum a vývoj

Dne 31. 8. 2015 bylo založeno třetí středisko společnosti K Z K Bojkovice, s.r.o. - Výzkum a vývoj. Jeho náplní a cílem je především řešení složitých, náročných a neobvyklých úkolů spojených s naší výrobou technických plastových dílů a vývojem vlastních nástrojů včetně technologií. Silnou stránkou střediska je zkušený výzkumný tým obsazený interními i externími odborníky působícími již více než dvě desetiletí v oboru a podporovaný spoluprácí s Fakultou technologickou UTB  ve Zlíně, Centrem transferu technologií a Centrem polymerních systémů.

Aktivní činnost střediska chápeme jako vyšší úroveň v poskytování rozšířené nabídky odborných služeb našim zákazníkům.

 

Seznam majetku pořízeného v rámci projektu Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, programu Potenciál – I. výzva projekt „Vývojové středisko společnosti K Z K Bojkovice, s.r.o.“, reg. číslo CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_002/0001755:

 

 • Frézovací centrum TRIMILL VC 1810
 • Tušírovací lis MILLUTENSIL BV 30E.057
 • Kamerový měřicí systém ViScan
 • Regulátor teploty s diagnostikou ke zkoušení a testování vstřikovacích forem (6 zón)
 • výpočetní technika (NAS server, řídicí server, pracovní stanice)
 • 3D softwarový nástroj SOLIDWORKS
 • Digitální posuvná měřidla

 

Zkoušky a činnosti, které lze na zařízení provést pro jiné subjekty za tržních podmínek:

 

Frézovací centrum CNC

 • rychlá výroba, modifikace a korekce prototypových forem
 • možnost zkoušení a testování obráběcích nástrojů – např. pro titanové slitiny, uhlíkové kompozity aj.

 

Tušírovací lis

 • zkoušení a testování prototypových forem
 • zkoušení a testování sériových forem
 • ověřovací zkoušky slícování a těsnosti forem
 • ověřovací zkoušky kinematické

 

Kamerový měřicí systém

 • bezdoteková optická měření
 • skenování povrchu včetně obecných ploch a křivek
 • zjišťování vyhodnocování odchylek srovnávací metodou
 • funkce elektronického mikroskopu CNC

 

Regulátor teploty

 • možnost regulace teploty forem prototypových i sériových při osazení horkými vtoky
 • testování funkce teplotních čidel osazených ve formách
 • zkoušení a testování různých způsobů zapojení regulace
 • sledování průběhu teplot při zkoušení forem

 

To vše za počítačové podpory, softwaru na pracovní stanici, řízeno serverem s možností archivace a záloh NAS serveru.

 

Kontaktní osoba vývojového střediska:

Ing. Marcel Michalec, MBA

m.michalec@kzk.eu

mob.: +420 602 517 185

Copyright ©2024

K Z K Bojkovice, s.r.o.

+420 572 641 781