Strojní vybavení - lisovna

Technologické vybavení:

VSTŘIKOVACÍ LIS

ORIENTACE

POČET STROJŮ

UZAVÍRACÍ SÍLA

SVĚTLOST MEZI SLOUPKY

MAX.VÝŠKA FORMY

MIN.VÝŠKA FORMY

PRŮMĚR ŠNEKU

VSTŘIKOVACÍ KAPACITA

TAHAČE JADER

Typ

KraussMaffei 80

KraussMaffei 80

KraussMaffei 110

KraussMaffei 130 2K

KraussMaffei 160

KraussMaffei 160

Witt. / Battenfeld 180

kN

800kN

800kN

1100kN

1300kN

1600kN

1600kN
1800kN

mm

420x420

420x420

450x450

530x470

540x540

520x520

570x520

mm

500

500

600

600

650

650

550

mm

250

250

300

500

300

300

225

mm

30

35

35

30/15

35

40
45

cm³

113

154

115

113/17

154

200
358

 

0 / 3

0 / 2

1 / 1

1 / 1
1 / 2

0 / 2
1 / 1

H/V

H

H

H

H

H

H
H

ks

1

1

1

1

1

1
1

2500kN

3500kN

630x630

710x710

820

920

330

380

50

60

430

792

2 / 2

2 / 3

H

H

1

1

KraussMaffei 250

KraussMaffei 350

U vstřikovací kapacity stroje je vždy nutné počítat s dekompresí a to min. 5 cm³!!

Roboty

Sušárny

Temperační zařízení

Mlýn

Nasávací zařízení

Barvicí strojky

SEPRO, WITTMANN

COLORTRONIC Dry-flex

REGLOPLAST, WITTMANN

RAPID

KOCH, COLORTRONIC

COLORTRONIC

Copyright ©2024

K Z K Bojkovice, s.r.o.

+420 572 641 781