Společnost K Z K Bojkovice, s.r.o. realizuje v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, dotačního programu Potenciál – I. výzva projekt „Vývojové středisko společnosti K Z K Bojkovice, s.r.o.“,

reg. číslo CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_002/0001755.

 

Cílem projektu je vznik oddělení určeného pro výzkum a vývoj. Toto oddělení bude zaměřeno na vývoj prototypových forem určených k výrobě výrobků, které budou šetrnější k životnímu prostředí. Zřízené výzkumné a vývojové oddělení bude žadatelem vybaveno technologiemi a softwarem, díky kterým bude možné provádět tyto aktivity na nejmodernější úrovni. Zřízení tohoto oddělení umožní žadateli oddělit vývoj a výzkum od výroby, a proto výrobní technologie budou moci být využívány výhradně pro výrobu bez nutnosti provádění výzkumu a vývoje na těchto technologiích.

 

Na projekt byla poskytnuta finanční podpora EU.

Copyright ©2021

K Z K Bojkovice, s.r.o.

+420 572 641 781